Back to top

Má můj zaměstnanec povoleno spravovat Podnikatelský účet?

Po zaregistrování Podnikatelského účtu může jeho Nastavení zahrnovat údaje o další osobě, která účet bude používat. Tuto funkci může mít pouze jedna osoba, je však možné ji změnit za podmínek uvedených v článku 2.5 Pravidla registrace a ověřování uživatelů Obchodních podmínek.
Tato možnost se vztahuje také na živnostníka. Účet živnostníka je pokládán za Podnikatelský účet, proto také další osoba operující s tímto účtem může být změněna.

Je třeba mít na zřeteli, že každá osoba operující s účtem musí dodržovat podmínky používání služeb Aukra definované v Obchodních podmínkách. Nevyžaduje se, aby Uživatel, který registruje Podnikatelský účet, předložil dokument poskytující zaměstnanci plnou moc k používání účtu. Tato osoba může být zároveň samostatným Uživatelem Aukra jako soukromá osoba. Takové činnosti jsou pak posuzovány odděleně.

Podívejte se také na: