Back to top

Kdy může Kupující - nepodnikatel odstoupit od smlouvy uzavřené s podnikatelem prostřednictvím internetu bez udání důvodu?

Nový Občanský zákoník dává spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v případech uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (klasicky přes internet či po telefonu).

  • Prodejem přes Aukro se také uzavírá kupní smlouva za využití prostředků komunikace na dálku, pro prodejce - podnikatele také platí povinnost umožnit kupujícímu odstoupení od kupní smlouvy do 14 bez udání důvodu.
  • Spotřebitelem se rozumí kupující - nepodnikatel.

Kompletní znění předpisu najdete v § 1829 zákona č. 89/2012 Sb a užitečné tipy také v různých spotřebitelských poradnách, např. zde

Níže uvádíme několik základních informací.

  • lhůta 14 dní běží od převzetí zboží
  • kupující může odstoupit ještě před převzetím zboží, je nutné to prodejci co nejdříve oznámit, aby zboží nejlépe vůbec nezasílal
  • jak postupovat musí prodejce spotřebitele informovat nejpozději při uzavírání smlouvy (např. přímo ve smlouvě nebo v podmínkách připojených ke smlouvě). Jinak platí, že se odstoupení zasílá prodejci na adresu sídla nebo jiného místa podnikání či na jeho e-mailovou adresu
  • odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle podnikateli bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy), zboží,které od něho obdržel
  • podnikatel bez zbytečného odkladu (nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy) vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Náklady s vracením zboží zpět prodejci při odstoupení nese vždy spotřebitel
  • spotřebitel si může zboží prohlédnout a vyzkoušet, proto právu na odstoupení nebrání, že spotřebitel zboží za tím účelem rozbalil a ověřil si jeho vlastnosti. Pokud však se zbožím nakládal jinak (např. jej úmyslně poškodil), odpovídá prodejci za snížení hodnoty zboží. Částka, o kterou by pak prodejce ponížil vracenou kupní cenu, by nesměla být nepřiměřená
  • spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech, popsaných v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb