Back to top

Nepřítomnost

Pomocí funkce Nepřítomnost můžete kupující informovat o tom, že nebudete k dispozici a může nastat prodlení při zasílání zboží. Po aktivaci a nastavení této služby se uživatelům při prohlížení vašich nabídek nebo vašeho profilu zobrazí informace s konkrétním datem zahájení a ukončení období, kdy Nepřítomnost plánujete. Informace bude viditelná nejdříve 10 dnů před jejím začátkem.

Jak si funkci aktivovat?

  • v Moje Aukro v sekci Nepřítomnost
  • zadejte datum zahájení a ukončení doby, po kterou nebudete dostupný
  • pro své potřeby můžete vložit i poznámku
  • potvrďte kliknutím na tlačítko Aktivovat nepřítomnost

Pokud dojde ke změnám, můžete upravit následující údaje:

Datum začátku: pouze před začátkem nepřítomnosti

Datum konce: vždy*

* Upozorňujeme, že kupující, kteří provedli své příhozy před provedením změny, mohou očekávat, že transakce proběhne v lhůtě stanovené ve výherním emailu.

 

Informace o plánované nepřítomnosti se v nabídkách a profilu objeví okamžitě po jejím zadání, za předpokladu že do jejího začátku zbývá méně než deset dní. Jestliže je nepřítomnost nastavena za více než deset dní, její zobrazení započne až deset dní před jejím začátkem. Možnosti plánování nejsou co do počtu dnů nijak omezeny. Naplánovat můžete vždy jednu nepřítomnost, další až po jejím skončení. V sekci Nepřítomnost najdete i historii.

 

Ukončení nepřítomnosti

Informace o Vaší nepřítomnosti zmizí z nabídek a z profilu v den ukončení. Můžete ji také odstranit již dříve, a to kliknutím na Zrušit nepřítomnost v sekci Nepřítomnost.