Back to top

Dosažená cena v aukci je příliš nízká, musím předmět prodat?

Úspěšným skončením aukce nebo prodejem zboží za cenu Kup teď vzniká mezi kupujícím a prodejcem kupní smlouva, s odstoupením od ní musí souhlasit obě strany obchodu.

Prodejce není oprávněn odmítnout předmět prodat (výjimku tvoří nabídky, jejichž předmětem je motorové vozidlo ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích umístěné v odpovídající kategorii Automobily, Motocykly, Automobily - Veteráni a Motocykly - Veteráni), v opačném případě dojde k porušení našich Obchodních podmínek. Kupující se může v krajním případě domáhat plnění kupní smlouvy prodejcem i soudní cestou.

Doporučujeme proto dobře zvážit, jakou počáteční cenu u aukce nastavíte.