Back to top

Nepřítomnost prodejce - co to znamená?

Pomocí funkce Nepřítomnost může prodejce informovat kupující o jeho delší nepřítomnosti, která může mít vliv na prodlení objednávky a termín zaslání zboží.

Informace o plánované nedostupnosti prodejce je dostupná v horní části nabídek prodejce a také na jeho profilu.

 

Způsob zobrazování informace Nepřítomnosti:

  • u naplánované nepřítomnosti se zobrazuje informace s datem jejího začátku. Zobrazení je aktivní od desátého dne před plánovaným počátkem nepřítomnosti.

  • u nepřítomnosti, která právě trvá, se zobrazuje informace o začátku a také o konci nepřítomnosti.

V případě, kdy kupujete nabídky se zobrazenou informací o nepřítomnosti prodejce, počítejte s možným prodlením v komunikaci prodejce, i samotným odesláním zakoupeného zboží.