Back to top

Prodejce zrušil maximální příhoz v aukci

Prodejce může zrušit maximální příhoz kupujícího pouze v těchto případech:

  • Prodejce se rozhodl ukončit aukci z důvodu nepředvídatelné události (krádež, ztráta, poškození předmětu). 
  • Kupující sám požádal o zrušení své nabídky. 
  • Prodejce nemůže ověřit identitu Kupujícího (např. neplatné tel. číslo).
  • Kupující má mnoho negativních komentářů nebo Kupující není z jiného vážného důvodu důvěryhodný.

Příklady důvodů zrušení maximálních příhozů, které porušují obchodní podmínky a jsou proto zakázány: předmět byl již prodán; nízká částka draženého zboží; osobní důvod; předmět si ponechám a podobně.

Maximální příhoz kupujícího se zruší automaticky také v případě, pokud je jeho uživatelský účet zablokován.

Příhozy v aukcích jsou závazné, pokud je tedy váš maximální příhoz v době skončení nabídky nejvyšší, jste povinen předmět koupit.

Pokud se domníváte, že zrušením vašeho maximálního příhozu prodejce porušil Aukro pravidla, můžete nás na nabídku upozornit. Prověříme ji.

POZOR: Kupní smlouva vzniká mezi prodejcem a kupujícím s nejvyšším maximálním příhozem v době skončení aukce. Pokud Váš maximální příhoz při skončení nabídky nebyl nejvyšší a prodejce vám koupi nabídne dodatečně (nejvýše přihazující například nezaplatí) nebo se dohodnete na zakoupení dalšího zboží, požádejte ho o vystavení nové nabídky, kde zboží koupíte. O nákupu budeme mít záznam a můžeme vám v případě potíží s řešením pomoci a poskytnout vám potřebou podporu.