Back to top

Zásilka byla odeslána na dobírku. Jak získám potvrzení o zaplacení?

Úhrada za předmět, který byl odeslaný na dobírku, je provedena v okamžiku převzetí takové zásilky. Doklad o zaplacení získáte ihned při převzetí zásilky od poštovního doručovatele (ústřižek od dobírkové poukázky).