Back to top

Proč musím doložit odstoupení od kupní smlouvy a Smlouvu o postoupení pohledávky?

V případě, že uživatel žádá finanční náhradu v rámci programu Ochrany kupujících, je povinen doložit mj. také odstoupení od kupní smlouvy a Smlouvu o postoupení pohledávky. Díky doložení uvedených dokumentů se podstatně zjednodušuje postup naší společnosti při vymáhání pohledávek vůči dlužníkům.

Zde najdete další informace o výše uvedených dokumentech:

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupením od kupní smlouvy se od počátku ruší uzavřená kupní smlouva a smluvní strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy získaly. Kupující obvykle nemá co vracet, neboť mu zaplacené zboží nedorazilo. Prodávající je ale povinen vrátit částku, kterou za předmět obdržel.

Díky tomuto dokumentu získáme větší šanci se domoci zpět peněz, které vyplatí poškozeným kupujícím v rámci programu Ochrany kupujících. Odstoupení od kupní smlouvy musí předcházet Smlouvě o postoupení pohledávky, viz níže.

Uživatelům žádajícím kompenzaci z programu Ochrany kupujících uvádíme doporučené znění textu odstoupení od kupní smlouvy, které je nutné ze strany kupujícího nejprve elektronicky adresovat prodávajícímu:

Odstupuji tímto od kupní smlouvy pro nedodržení dohodnutých podmínek ze strany prodávajícího a žádám o vrácení peněz a to částky…......... Kč za zboží + ......... Kč poštovné, celkem ......... Kč.

Tuto částku jsem Vám převedl dne ........ na Vámi uvedený účet ...............................

Podpis - Jméno a příjmení

Tento e-mail kupující následně vytiskne i s hlavičkou, kde je patrné, kdo, komu a kdy zprávu odesílal.

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

Díky uzavřené Smlouvě o postoupení pohledávky je možné, aby naše společnost mohla tyto pohledávky následně efektivně vymáhat soudní cestou.
Postup je následující: pokud poškozený kupující již zaslal všechny potřebné dokumenty (podepsaný formulář, kopii podaného trestního oznámení, doklad o platbě a odstoupení od kupní smlouvy), obdrží od nás e-mail, v jehož příloze bude Smlouva o postoupení pohledávky. Tuto Smlouvu zkontroluje, vytiskne, vyplní potřebné údaje, podepíše a ve dvojím provedení zašle doporučeně na naši adresu. Obálku je nutné označit slovy Ochrana kupujících.

V případě, že bude zaslaná Smlouva v pořádku, uživateli vyplatíme náhradu škody v rámci programu Ochrany kupujících. Zároveň mu poštou zašleme zpět jedno provedení Smlouvy podepsané zástupcem společnosti AUKRO s.r.o.

Doporučujeme Vám podívat se i na náš časový harmonogram celé procedury.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.