Back to top

Podmínky účasti v programu Ochrana kupujících

Nejdůležitější podmínkou pro účast v programu je kontaktovat náš Zákaznický servis  a popsat problém s prodejcem. Naši pracovníci prodejce prověří. Včasným upozorněním lze zabránit poškození dalších kupujících.

Další důležitou podmínkou pro obdržení finanční náhrady z programu Ochrana kupujících je podané oznámení na Policii ČR pro podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu prodejcem. V případě, že jste oznámení ještě nepodal/a, seznamte se prosím s informacemi jak oznámit podezření ze spáchání přestupku / trestného činu. Další podmínky jsou uvedeny zde.

Program se vztahuje na veškeré transakce, ve kterých došlo k úhradě zboží pomocí bankovního převodu, poštovní poukázky, kreditní karty, dobírky nebo prostřednictvím Bezpečné Aukro platby a poté k převzetí zásilky podle Obchodních podmínek společnosti Aukro s.r.o. Současně předmět vyhrané aukce byl zaslán poštou, kurýrní službou nebo elektronicky. Program nezahrnuje transakce, ve kterých proběhla platba i předání věci osobně.

V programu Ochrana kupujících lze získat částečnou náhradu zaplacené kupní ceny, včetně poštovného jako náhradu škody v souvislosti s transakcí, kdy kupující zaplatil, ale neobdržel předmět, ale maximálně do výše 10 000 Kč.

  • 50 % ceny předmětu, včetně poštovného získáte v případě, že předmět neobdržíte

Program se nevztahuje na následující případy:

a) transakce byla provedena způsobem, který odporuje Obchodním podmínkám – jedná se např. o realizaci obchodu mimo Aukro;

b) součet negativních a neutrálních komentářů prodávajícího byl v okamžiku skončení aukce vyšší než počet komentářů pozitivních;

c) prodávající není odpovědný za způsobené škody v důsledku své nezpůsobilosti k právním úkonům;

d) kupující porušil Obchodní podmínky nebo nemá vypořádány veškeré závazky vůči Aukru;

e) kupující neuvedl platné kontaktní údaje;

f) kupující obdržel jinou finanční kompenzaci ztrát spojených s nákupem předmětu, který je uveden v žádosti o náhradu v rámci programu;

g) nabídka prodávajícího byla v rozporu s Obchodními podmínkami, příp. se zakoupený předmět nacházel na seznamu zakázaných předmětů;

h) předmět byl doručen osobně nebo prostřednictvím osoby, která není oprávněným provozovatelem poštovních služeb, nebo platba byla provedena v hotovosti při osobním předání;

i) transakce byla provedena v rámci podmíněné platby (jedná se o platbu třetí straně – poskytovateli podmíněné platby, který nabízí držení peněz do doby, než jsou obě strany v transakci přesvědčeny, že byly splněny všechny jimi stanovené podmínky);

j) adresa prodejce nebo kupujícího se nachází mimo území Evropské Unie;

k) předmět byl poškozen nebo ztracen během dopravy vinou přepravce;

l) kupujícímu byl v minulosti zablokován uživatelský účet kvůli závažnému porušení pravidel Aukro.cz;