Back to top

Další dokumenty

Naše společnost si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších dokumentů, které prokáží nárok kupujícího na získání finanční náhrady z Programu ochrany kupujících.

Jestliže není možné vyloučit, že předmět byl zničen nebo poškozen vinou dopravce, můžeme Vás požádat o předložení dokladů, z nichž je patrné, že jste uplatnil/a Váš nárok na reklamaci na poště. Nezapomeňte prosím, že podle obecně závazných právních předpisů je osobou oprávněnou uplatnit reklamaci odesílatel, v případě přijetí zásilky je však takovou osobou adresát – příjemce zásilky.

Při převzetí zásilky, u níž jsou patrné zjevné vady v důsledku přepravy, je to příjemce zásilky, kdo je oprávněn zásilku reklamovat. Přitom můžete také přiložit obal, ve kterém byl předmět převážen.