Back to top

Co mám udělat pro získání finanční kompenzace v rámci programu Ochrana kupujících?

Níže naleznete standardní postup, jak získat finanční náhradu v rámci programu Ochrana kupujících.

1. Kontaktujte naši zákaznickou podporu. Pomocí Kontaktního formuláře nám napište o Vašem problému s prodejcem, popište celou událost a doplňte všechny související informace. Zároveň se předtím prosím ujistěte, že jste vyčerpali všechny možnosti urovnání sporu smírnou cestou. Pokud prodejce nebude reagovat na naše výzvy k dokončení obchodu a budete splňovat podmínky programu Ochrana kupujících, nabídneme Vám možnost získání finanční náhrady. E-mailem od nás obdržíte přihlašovací formulář. Dále postupujte podle návodu níže.

2. Podejte oznámení pro podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu na Policii ČR a zašlete nám veškeré doklady, které souvisejí s případem.

Jednou z nejdůležitějších podmínek poskytnutí finanční náhrady z programu Ochrana kupujících je oznámení pro podezření ze spáchání přestupku či trestného činu prodávajícím na Policii ČR.

 

3.  Zašlete poštou vytisknutý a vlastnoručně podepsaný formulář spolu s ostatními dokumenty.

Pokud obdržíte od Aukra potvrzení o přijetí do programu Ochrana kupujících, ve lhůtě 90 dní si vytiskněte obdržený přihlašovací formulář a podepište jej. Tím stvrdíte shodu poskytnutých informací se skutečným stavem. Doložte rovněž požadované dokumenty (viz níže). Takto připravený návrh zašlete doporučeným dopisem na naši adresu (AUKRO s.r.o., Londýnské náměstí 886/4 , 639 00 Brno) s označením „Ochrana kupujících“.

 

Níže uvedené dokumenty odešlete na korespondenční adresu AUKRO s.r.o.:

 • Řádně vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář programu Ochrana kupujících.
 • Doklad o zaplacení zakoupeného předmětu: originál nebo kopie
  • výpisu z bankovního účtu,
  • ústřižku poštovní poukázky,
  • ústřižku dobírkové poukázky,
  • pokladní složenky,
  • nebo mimořádného výpisu, který získáte ve Vaší bance.

(Doklad o zaplacení zakoupeného předmětu není nutné dokládat v případech, kdy kupující zaplatil za předmět pomocí Bezpečné Aukro platby.)

 • Kopie oznámení pro podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu prodávajícím Policii ČR, na které bude uvedeno číslo jednací a všechny skutkové okolnosti v této věci.
 • Vytisknutý e-mail zaslaný prodejci ve věci odstoupení od kupní smlouvy (v emailové zprávě od nás obdržíte doporučené znění textu odstoupení od kupní smlouvy, který je nutné z Vaší strany adresovat prodávajícímu).

 

4. Naši pracovníci zkontrolují doručené dokumenty a obdržíte od nás potvrzení o přijetí veškerých dokumentů, případně žádost o jejich doplnění.

O doručené, řádné a úplné žádosti, včetně všech příloh, rozhodneme neprodleně ode dne jejího doručení.

Důležité upozornění:
Společnost AUKRO s.r.o. si vyhrazuje právo požádat kupujícího o předložení dalších dokumentů, kterými prokáže jemu vzniklou škodu nebo jiné jím tvrzené skutečnosti. Naši pracovníci mohou v souvislosti s kontrolou údajů kontaktovat jak Vás, tak prodávajícího, aby si ověřil správnost a pravdivost údajů obsažených ve formuláři.

5. Zašleme Smlouvu o postoupení pohledávky.

Po kontrole obdržených dokumentů Vám emailem zašleme Smlouvu o postoupení pohledávky. Za tímto účelem kupující obě vyhotovení smlouvy podepíše a zašle je zpět na adresu společnosti AUKRO s.r.o.. Tato smlouva musí být doručena do 30 dnů od přijetí vaší žádosti o účast v programu Ochrana kupujících. V případě, že se blíží konec lhůty, kontaktujte nás.

Rozhodnutí o poskytnutí finanční náhrady kupujícímu bude mít pro osobu prodávajícího další následky. V případě kladného rozhodnutí o poskytnutí finanční náhrady Vám bude tato náhrada vyplacena po obdržení podepsané Smlouvy o postoupení pohledávky.