Back to top

Co mám udělat pro získání finanční kompenzace v rámci programu Ochrana kupujících?

Níže naleznete standardní postup, jak získat finanční náhradu v rámci programu Ochrana kupujících.

1. Kontaktujte naši zákaznickou podporu. Pomocí Kontaktního formuláře nám napište o Vašem problému s prodejcem, popište celou událost a doplňte všechny související informace. Zároveň se předtím prosím ujistěte, že jste vyčerpali všechny možnosti urovnání sporu smírnou cestou. Pokud prodejce nebude reagovat na naše výzvy k dokončení obchodu a budete splňovat podmínky programu Ochrana kupujících, nabídneme Vám možnost získání finanční náhrady. E-mailem od nás obdržíte přihlašovací formulář. Dále postupujte podle návodu níže.

Pokud cena nedodaného zboží včetně poštovného nepřesáhla 1 000 Kč a platbu jste provedli přes PayU, pokračujte prosím zde.

2. Podejte oznámení pro podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu na Policii ČR a zašlete nám veškeré doklady, které souvisejí s případem.

Jednou z nejdůležitějších podmínek poskytnutí finanční náhrady z programu Ochrana kupujících je oznámení pro podezření ze spáchání přestupku či trestného činu prodávajícím na Policii ČR.

 

3.  Zašlete poštou vytisknutý a vlastnoručně podepsaný formulář spolu s ostatními dokumenty.

Pokud obdržíte od Aukra potvrzení o přijetí do programu Ochrana kupujících, ve lhůtě 90 dní si vytiskněte obdržený přihlašovací formulář a podepište jej. Tím stvrdíte shodu poskytnutých informací se skutečným stavem. Doložte rovněž požadované dokumenty (viz níže). Takto připravený návrh zašlete doporučeným dopisem na naši adresu (AUKRO s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín) s označením „Ochrana kupujících“.

 

Níže uvedené dokumenty odešlete na korespondenční adresu AUKRO s.r.o.:

 • Řádně vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář programu Ochrana kupujících.
 • Doklad o zaplacení zakoupeného předmětu: originál nebo kopie
  • výpisu z bankovního účtu,
  • ústřižku poštovní poukázky,
  • ústřižku dobírkové poukázky,
  • pokladní složenky,
  • nebo mimořádného výpisu, který získáte ve Vaší bance.

(Doklad o zaplacení zakoupeného předmětu není nutné dokládat v případech, kdy kupující zaplatil za předmět pomocí plateb přes PayU.)

 • Kopie oznámení pro podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu prodávajícím Policii ČR, na které bude uvedeno číslo jednací a všechny skutkové okolnosti v této věci.
 • Vytisknutý e-mail zaslaný prodejci ve věci odstoupení od kupní smlouvy (v emailové zprávě od nás obdržíte doporučené znění textu odstoupení od kupní smlouvy, který je nutné z Vaší strany adresovat prodávajícímu).

 

4. Naši pracovníci zkontrolují doručené dokumenty a obdržíte od nás potvrzení o přijetí veškerých dokumentů, případně žádost o jejich doplnění.

O doručené, řádné a úplné žádosti, včetně všech příloh, rozhodneme neprodleně ode dne jejího doručení.

Důležité upozornění:
Společnost AUKRO s.r.o. si vyhrazuje právo požádat kupujícího o předložení dalších dokumentů, kterými prokáže jemu vzniklou škodu nebo jiné jím tvrzené skutečnosti. Naši pracovníci mohou v souvislosti s kontrolou údajů kontaktovat jak Vás, tak prodávajícího, aby si ověřil správnost a pravdivost údajů obsažených ve formuláři.

5. Zašleme Smlouvu o postoupení pohledávky.

Po kontrole obdržených dokumentů Vám emailem zašleme Smlouvu o postoupení pohledávky. Za tímto účelem kupující obě vyhotovení smlouvy podepíše a zašle je zpět na adresu společnosti AUKRO s.r.o.. Tato smlouva musí být doručena do 30 dnů od přijetí vaší žádosti o účast v programu Ochrana kupujících. V případě, že se blíží konec lhůty, kontaktujte nás.

Rozhodnutí o poskytnutí finanční náhrady kupujícímu bude mít pro osobu prodávajícího další následky. V případě kladného rozhodnutí o poskytnutí finanční náhrady Vám bude tato náhrada vyplacena po obdržení podepsané Smlouvy o postoupení pohledávky.