Back to top

Časový rámec celé procedury

Níže jsou uvedeny lhůty, během kterých můžete uplatnit svůj nárok, abyste obdržel/a finanční náhradu z programu Ochrany kupujících, stejně jako lhůty, během kterých naše společnost podnikne kroky s cílem přezkoumání celé věci a přiznání finanční náhrady v rámci tohoto programu.

Časový rámec se týká standardního postupu.
 

Vyplnění formuláře od 30 do 120 dní od zakoupení předmětu  
Kontrola formuláře a rozhodnutí   bezodkladně po vyplnění a odeslání elektronického formuláře
Zaslání požadovaných dokumentů Do 30 dní od rozhodnutí o přijetí elektronického formuláře po obdržení požadovaných dokumentů a jejich kontrole zašleme k podpisu Smlouvu o poskytnutí pohledávky ve dvojím vyhotovení
Převod peněz (v případě rozhodnutí o nároku na jejich vyplacení)   po obdržení podepsané Smlouvy o postoupení pohledávky.

Období 30-120 dní od uzavření transakce dává čas k objasnění věci s prodávajícím. Často jsou problémy s transakcí jen nedorozuměním. E-mailem nebo telefonem můžete situaci vyřešit.

Pamatujte na včasné zaslání dokumentů a potvrzení čísla bankovního účtu. V opačném případě bude Váš požadavek automaticky odmítnut a nebudete mít možnost znovu zažádat o náhradu. Pokud potřebujete více času, prosím kontaktujte nás. Náš pracovník může prodloužit dobu k odeslání dokumentů o 30 dnů.