Back to top

Jak nastavit šablony upozornění

Co jsou šablony upozornění a jak je použít?

Manažer prodeje se Vás zeptá, zdali chcete odeslat upozornění při určité akci – znamená to tedy, že můžete odeslat email vždy, když se nějaká činnost stane. Navíc můžete poslat oznámení kupujícímu ručně, prostřednictvím záložky Transakce. Stačí zvolit požadovanou transakci a kliknout na tlačítko Odeslat email, které naleznete na spodní straně stránky.

V Nastavení > Šablony > Upozornění můžete:

  • vytvořit 5 vlastních emailových zpráv pro kupující,
  • použít předdefinované šablony,
  • přizpůsobit předdefinované oznámení podle Vašich požadavků.

Jak můžu vytvořit a editovat upozornění?

K vytvoření vlastního upozornění postupujte následovně:

  1. Klikněte na Přidat vlastní šablonu.
  2. Zadejte název a obsah oznámení (můžete použít také tagy pro vložení proměnné)
  3. Uložte šablonu.

Pro editaci upozornění postupujte dle následujících kroků:

  1. Klikněte na tlačítko Upravit, které naleznete vedle zvoleného upozornění.
  2. Změňte titulek nebo obsah oznámení.
  3. Uložte šablonu.

Jak použít tagy?

Vložte tag do titulku či do popisu oznámení a systém automaticky nahradí vložený tag příslušnou proměnnou. Zvolte vhodný tag ze seznamu zobrazeném vedle titulku a obsahu.
Lze tak efektivně vkládat např. čísla transakcí – zvolíte tag, který bude automaticky nahrazen číslem transakce a nemusíte číslo pro každého uživatele měnit zvlášť – změní se automaticky dle transakce, kterou právě řešíte.
 

Tag v seznamu Tag v textu Zobrazený text nahrazující tag
Uživatelské jméno <UŽIVATELSKÉ_JMÉNO> uživatelské jméno kupujícího
Jméno a příjmení kupujícího <JMÉNO_KUPUJÍCÍHO> jméno a příjmení kupujícího
ID kupujícího <ID_KUPUJÍCÍHO> Osobní číslo kupujícího
Adresa příjemce <ADRESA_PŘÍJEMCE> Adresa kupujícího specifikovaná na kartě transakce v přepravních detailech (při změně adresy na kartě transakce se změní i data vkládaná pomocí tagu)
Seznam předmětů <SEZNAM_PŘEDMĚTŮ> seznam zakoupených produktů; v případě, že dojde k seskupení transakcí, každý další řádek je název zakoupené položky (v iStore) nebo název a číslo nabídky (v Aukru)
Počet položek <POČET_POLOŽEK> Počet položek zakoupených s jinými položkami nebo jako seskupené transakce.
Datum prodeje <DATUM_PRODEJE> Datum, kdy byl předmět prodán nebo seznam datumů pro seskupené transakce.
ID transakce <ID_TRANSAKCE> Unikátní číslo transakce
ID nabídky <ID_NABÍDKY> Číslo nabídky nebo čísla seskupených transakcí.
Číslo účtu <ČÍSLO_ÚČTU> Číslo účtu definované v nastavení tisku platebního formuláře.
Číslo zásilky <ČÍSLO_ZÁSILKY> Číslo zásilky vložené do karty transakce v poli Číslo zásilky.
Náklady na dopravu <NÁKLADY_NA_DOPRAVU> náklady na přepravu zobrazené na kartě transakce
Transakční náklady <CELKOVA_CENA> celková částka za všechny zakoupené položky (včetně seskupených transakcí) a cenou poštovného
Detaily obchodního partnera <DETAILY_KUPUJICIHO>

kontaktní údaje kupujícího

   Cena transakce                              <CENA_TRANSAKCE>                celková částka za všechny zakoupené položky (včetně seskupených transakcí) bez poštovného

   Formulář volby platby a přepravy <PLATBA_PŘEPRAVA>              zobrazí se data z vyplněného formuláře voleb přepravy kupujícím