Back to top

Co lze změnit v globálním nastavení tisku

Vaše nastavení tisku můžete definovat v: Nastavení > Šablony > Tisk.

  • Klikněte na Upravit u položky Globální nastavení tisku.
  • Nastavte si font a velikost papíru, orientaci stránky, vrchní a levý okraj nebo počet kopií.
  • Klikněte na Uložit nastavení.

Pokud si přejete kdykoliv v průběhu používání Manažera prodeje vrátit vlastní hodnoty na původní předdefinované hodnoty, klikněte na Obnovit defaultni nastavení. Poté budou všechny hodnoty nastaveny jako na začátku užívání Manažera prodeje.

Možnost použít globální nastavení tisku je předdefinované nastavení pro tisk. Pokud si přejete nastavit jiné parametry, například pro adresní štítky, odškrtněte tuto možnost a uložte nastavení.