Back to top

FAQ pro Aukro+

1. Jaký význam má program Aukro+?
2. Budou i nadále existovat podnikatelské účty se symbolem kufříku?
3. Jaká jsou kritéria pro vstup do programu A+?
4. Co když mám nižší obrat a nesplňuji podmínku pro vstup do programu?
5. Co když prodejce závažným způsobem poruší podmínky programu Aukro+, například tím, že bude prodávat padělky?
6. Co když u prodejce se statusem Aukro+ dojde k poklesu obratu. Bude mu status Aukro+ odebrán?
7. Jaké budu mít jako prodejce v programu Aukro+ výhody?
8. Proč by měl kupující nakupovat u prodejců Aukro+?
9. Co je to doba dodání?
10. Co je to doporučená doba odeslání?
11. Co se stane, když prodejce, který je v programu Aukro+, nesplní garantovanou dobu pro dodání předmětu?
12. Proč musím mít podnikatelský účet, když chci status Aukro+? Co když i jako soukromník poskytuji stejnou kvalitu služeb?
13. Jaké služby mi nabídne obchodní poradce?
14. Co bude obsahovat smluvní vztah?
15. Jaká jsou doporučení pro prezentaci nabídky a stránky Informace od prodejce?
16. Kolik stojí účast v programu Aukro+?
17. Co dělat v případě zájmu o Aukro+?

1. Jaký význam má program Aukro+?

Aukro+ je program garantovaných prodejců, kteří svým zákazníkům mohou nabídnout nadstandardní zážitek z nákupu. Prodejci v programu procházejí důslednou kontrolou, která je zaměřena jednak na dodržování pravidel Aukra, jednak i na poskytování kvalitní zákaznické péče pro kupující. Při splnění těchto náročných kriterií mohou prodejci v programu na oplátku využívat adekvátních výhod, které činí program zajímavým také pro ně samotné.

2. Budou i nadále existovat podnikatelské účty se symbolem kufříku?

Ano, u podnikatelských účtů na Aukru neplánujeme žádnou změnu.

3. Jaká jsou kritéria pro vstup do programu A+?

Podmínky pro vstup do programu Aukro+ jsou následující:

Podnikatelský účet

 • Prodejce má Podnikatelský účet

Obrat

 • Obrat minimálně 50 000 Kč měsíčně.

Rozšířený sortiment na Aukru

 • Minimální počet pěti prodaných předmětů měsíčně.
 • V okamžiku vystavení předmětu na Aukru nesmí jeho cena převýšit cenu, za kterou stejný prodejce nabízí tento předmět na svém e-shopu.

Bezpečnost

 • Dodatečné ověření prodejce Aukrem.
 • 98 % podíl pozitivních komentářů od kupujících.

Férové jednání vůči kupujícím

 • Povinný atribut doba dodání, který je pro prodejce závazný.
 • Vychází z doporučení pro prezentaci nabídky a stránky Informace od prodejce.

Garance služeb směrem ke kupujícím

 • Garance příznivé ceny dopravy vyplývající z obchodních podmínek pro program Aukro+.
 • Odpověď kupujícím do 24 hodin v pracovní dny.

Garance vyplývající z povinnosti obchodovat na Aukru s podnikatelským účtem

 • Garance vrácení nepoužitého zboží do 14 dní bez udání důvodu.
 • Možnost uplatnit reklamaci zboží do dvou let od nákupu (u použitého zboží může být lhůta kratší, minimálně však 1 rok).

4. Co když mám nižší obrat a nesplňuji podmínku pro vstup do programu?

Podmínky pro vstup do programu Aukro+ jsou pro všechny stejné. Aukro je otevřenou platformou, proto mohou projevit zájem i prodejci, kteří aktuálně nesplňují všechna kritéria. Situaci zhodnotíme a pokud to bude v našich silách, dopomůžeme k tomu, aby zájemce kritéria v nejbližším období splňoval.

5. Co když prodejce závažným způsobem poruší podmínky programu Aukro+, například tím, že bude prodávat padělky?

Status Aukro+ bude tomuto prodejci okamžitě odebrán. V případě, že bude prodávat padělky, ztrácí nárok na opětovný vstup do programu Aukro+. Dále postupujeme dle platných obchodních podmínek.

6. Co když u prodejce se statusem Aukro+ dojde k poklesu obratu. Bude mu status Aukro+ odebrán?

Tuto záležitost bude s prodejcem řešit obchodní poradce. Může dojít i k odebrání statusu Aukro+.

7. Jaké budu mít jako prodejce v programu Aukro+ výhody?

Mezi hlavní výhody programu Aukro+ patří větší důvěryhodnost prodejců ze strany kupujících. 

Těmto prodejcům zajistí Aukro větší propagaci a viditelnost oproti jiným prodejcům. Prodejci budou označeni ikonou Aukro+ ve výpisu nabídek a kupující budou mít možnost filtrování nabídek Aukro+.

Prodejci se mohou účastnit marketingových kampaní, propagovat svou nabídku v newsletterech nebo využívat produktové boxy na stránkách Aukra.

Další výhody najdete v tabulce u otázky číslo 5.

8. Proč by měl kupující nakupovat u prodejců Aukro+?

Prodejce se statusem Aukro+ musí splňovat přísné kvalitativní podmínky a bude v této věci speciálně prověřován. To je garancí pro kupující, že daný prodejce nabízí kvalitní zboží a kvalitní servis vyplývající ze zákona jako je možnost vrácení zboží do 14 dnů a možnost reklamace zboží do dvou let (u použitého zboží může být lhůta kratší, minimálně však 1 rok).

U těchto prodejců nepředpokládáme, že by mělo dojít k problémům, ale přesto Aukro garantuje kupujícím zrychlený proces a výhodnější nápravu v rámci Programu ochrany Kupujících (POK). Konkrétně se jedná o tyto výhody:

 • Kupující, který zaplatil a nedostal zboží u prodejce se statusem Aukro+ bude moci žádat o vyplacení plné výše ztráty včetně poštovného.
 • Kontakt s policií zcela zajišťuje Aukro (při nákupu u prodejce bez statusu Aukro+ je kupující vždy povinen podvodné jednání nahlásit na policii).

9. Co je to doba dodání?

Doba dodání je povinný údaj, který si každý prodejce určuje sám. Jakmile je tento údaj zadaný, stává se v nabídce viditelným a prodejce garantuje kupujícímu tuto dobu dodání

od okamžiku přijetí platby za zboží. Při stanovení této doby by měl prodejce vzít v úvahu, jak dlouho trvá nejpomalejší typ přepravy, který bude nabízet.

10. Co je to doporučená doba odeslání?

Doporučenou dobu odeslání určuje Aukro v rámci obchodních podmínek. Tuto dobu je prodejce povinen dodržet pouze u těch nabídek, které propaguje v rámci marketingových aktivit Aukra.

11. Co se stane, když prodejce, který je v programu Aukro+, nesplní garantovanou dobu pro dodání předmětu?

Prodejce je povinen dodržet dobu dodání zboží, ke které se zavázal. Pokud dobu dodání nedodrží, prodejci hrozí, že nedodrží kritérium 98 % kladných komentářů. V případě, že prodejce nebude splňovat podmínky pro prodejce v programu Aukro+, může Aukro status Aukro+ odebrat. Dodržení doby dodání Aukro kontroluje. V případě, že prodejce dobu dodání nedodrží, kupující také může od kupní smlouvy odstoupit.

12. Proč musím mít podnikatelský účet, když chci status Aukro+? Co když i jako soukromník poskytuji stejnou kvalitu služeb?

Prodejci, kteří nejsou podnikatelé, nemají zákonnou povinnost zaručit dodržení stejných garancí, jako podnikatelé. Z tohoto důvodu není možné soukromé osoby do programu Aukro+ zařadit.

13. Jaké služby mi nabídne obchodní poradce?

Obchodní poradce bude k dispozici v otázkách a novinkách týkajících se programu Aukro+ i obchodních záležitostech. Jeho poradenství by mělo vést ke zvýšení úspěšnosti prodejů

a prohloubení spolupráce s Aukrem, například formou marketingové spolupráce. Pokud by se objevily nějaké překážky v obchodování, obchodní poradce je pomůže prodejci vyřešit.

14. Jaká jsou práva a povinnosti prodejců Aukro+?

Práva a povinnosti prodejců Aukro + jsou upraveny našimi obchodními podmínkami v Pravidlech účasti na programu Aukro+

15. Jaká jsou doporučení pro prezentaci nabídky a stránky Informace od prodejce?

Jedná se o doporučení, která mají za cíl zefektivnit prezentaci prodejce a jeho nabídky pro kupující. Doporučení si můžete přečíst zde.

16. Kolik stojí účast v programu Aukro+?

Účast v programu Aukro+ je zcela zdarma. Prodejce však musí plnit podmínky programu Aukro+.

17. Co dělat v případě zájmu o Aukro+?

Pokud máte zájem o účast v programu Aukro+ kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.