Back to top

Nabídky v kategoriích Auto Moto

V případě nabídek, jejichž předmětem je prodej motorového vozidla ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, umístěné v odpovídající kategorii Auto-Moto, se průběh obchodu liší od Standardní nabídky.

Úspěšným skončením nabídky v tomto případě nevzniká kupní smlouva, nemůžeme proto obchodního partnera vyzvat k jejímu plnění. Aukro v tomto případě slouží pouze jako zprostředkovatel možnosti kupní smlouvu uzavřít. Podmínky a způsob obchodu si prodávající s kupujícím následně sjednají mezi sebou.

Více informací nalejdete v bodu 3.1.5 a také v části SAZEBNÍK POPLATKŮ A PROVIZÍ našich Obchodních podmínek.