Back to top

Jak získat zpět naúčtovanou provizi, pokud se obchod neuskutečnil?

 • Základní informace:
  Zaplacenou provizi je možné získat zpět, pokud obchod nebyl kompletně dokončen (např. kupující vůbec nezaplatil nebo zaplatil menší počet kusů) nebo byl následně zrušen (např. kupující zboží vrátil nebo odstoupil od kupní smlouvy). Od června 2018 opět vracíme provize v plné výši 100%.

  Upozornění:
  Než podáte žádost o vrácení provize, ujistěte se, že jste vyčerpali všechny způsoby, jak kontaktovat kupujícího. Uvědomte si, že ne všichni uživatelé kontrolují e-maily denně, že kupující mohl mít problémy s počítačem atd. Zkuste proto nejdříve kupujícího kontaktovat a vyzvat k dokončení obchodu.

 • Časové schéma vrácení provize:
Krok
  Lhůta Popis činnosti
  1. Kontaktujte kupujícího do 7 dnů od skončení nabídky Pokud kupující po nákupu nereaguje, kontaktujte ho telefonicky nebo e-mailem a vyzvěte ho k dokončení obchodu.
  2. Odešlete žádost o vrácení provize ihned, ale nejpozději
  do 30 dnů od uskutečnění nákupu
  Žádost o vrácení provize můžete podat ihned po skončení nabídky (pokud už víte, že obchod nebude dokončený), maximální lhůta pro podání žádosti je 30 dnů od prodeje zboží.
  3. Kupujícího požádáme o vyjádření po vyplnění Vaší žádosti nebo po 7 dnech od skončení nabídky (pokud požádáte dříve) Kupujícímu zašleme email se žádostí o potvrzení důvodu pro vrácení provize. Kupující má na vyjádření 4 dny.
  4. Vrácení provize nejpozději do 4 dnů od doby, kdy vyzveme kupujícího k vyjádření Termín vrácení provize se odvíjí od data odeslání žádosti a reakce kupujícího. Pokud kupující potvrdí důvod prodejce, bude provize prodejci vrácena. V opačném případě máte možnost Podat odvolání.
   
  • Jak žádost podám?

   O vrácení provize je možné požádat po přihlášení na Moje Aukro, ve složce Můj prodej > Transakční problémy > Žádost o vrácení provize. Zde se Vám zobrazí seznam nabídek s možností vrácení provize. U každé nabídky najdete informaci, jestli byla provedená platba přes PayU či byla zvolena jiná metoda platby. Kliknutím na odkaz Vrácení provize zobrazíte seznam důvodů pro vrácení provize. Výběrem jednoho z nich žádost o vrácení provize odešlete na Aukro.

   

  V žádosti můžete vybrat jeden z těchto důvodů pro nedokončení obchodu (ne vždy se Vám zobrazí všechny důvody):

  • Zrušení obchodu (dohoda, odstoupení do 14 dnů, reklamace...) - vyberte v případě oboustranné dohody na zrušení obchodu, když kupující využije svého práva a odstoupí od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů nebo v případě reklamace zboží
  • Kupující nezaplatil - vyberte v případě, kdy kupující ani přes Vaše upozornění nereagoval na výzvy k zaplacení zboží
  • Kupující nepřevzal dobírku nebo odmítá dokončit obchod - vyberte v případě, kdy kupující zvolil dodání zboží na dobírku a odmítl zásilku převzít nebo odmítá zboží zaplatit
  • Kupující omylem provedl nákup vícekrát - vyberte v případě, kdy kupující omylem zakoupil stejné zboží ve více nabídkách a chce pouze 1 kus
  • Kupující odebral menší počet kusů než zakoupil. Kupující chtěl koupit: - vyberte v případě, kdy kupující v jedné nabídce zakoupil více kusů zboží a chce méně. Do zobrazeného pole vepište počet kusů, které kupující odebral, za zbylé Vám vrátíme provizi

   

  Čekající a zpracované žádosti najdete ve složce Seznam žádostí o vrácení provize.  

  Zde máte možnost svoji žádost zrušit, pokud by kupující před vyřízením žádosti zboží dodatečně zaplatil. Žádost zrušíte kliknutím na odkaz: Zrušit žádost

  Naleznete zde i možnost podat odvolání, kterou využijte v případě, že nesouhlasíte se zamítnutím žádosti kupujícím. Odvolání podáte do 30 dní od zamítnutí kliknutím na odkaz: Podat odvolání

   

  • Co bude dál?
   • Kupujícímu je nejpozději 7. den od nákupu zaslán email s žádostí o potvrzení důvodu pro vrácení provize.
   • Kupující kliknutím na ANO žádost prodejce potvrdí a provize bude prodejci vrácena.
   • Pokud kupující v emailu klikne na možnost NE, k vrácení provize nedojde. Pokud kupující v emailu zvolí možnost NE je třeba, aby následně buď obchod dokončil nebo na vyžádání doložil, že k dokončení obchodu došlo a prokázal tuto skutečnost doložením dokladu o provedení platby za zboží.
  • Důležité:
   • V případě, že kupující zvolí možnost NE a následně neprokáže dokončení obchodu, může dojít k zablokování jeho uživatelského účtu.
   • Pokud prodejce požádá o vrácení provize neoprávněně, může dojít k zablokování jeho uživatelského účtu.
   • Kupující, který nedodrží podmínky uzavírané transakce, může obdržet varování. Pokud kupující nebude řádně své obchody dokončovat, může být jeho účet zablokován.