Back to top

Jak často je třeba provádět platby?

Poplatky se platí zpětně a není třeba posílat platbu po každé nabídce vystavené k prodeji.

V případě, že Vaše dlužná částka za předchozí měsíc přesáhne 10 Kč, zašleme Vám na začátku aktuálního měsíce daňový doklad. Jeho splatnost je 14 dní.

Doporučujeme hradit přesnou částku dle daňového dokladu. Předejdete tak potížím s nesprávnou identifikací platby. 

Stav svého účtu můžete kdykoliv zkontrolovat na stránce Moje Aukro › Můj účet › Vyúčtování › Aktuální zůstatek a platba . Samozřejmě je možné uhradit aktuální stav Vašeho Aukro účtu kdykoliv před vystavením dokladu, případně si částku předplatit zasláním vyšší částky než je aktuální zůstatek. Na platbu předem Vám bude do 3 dnů vystaven daňový doklad.

Pokud dlužná částka přesáhla 10 Kč a nezaplatíte do konce měsíce, ve kterém byl vystaven doklad, zablokujeme Vám možnost vystavovat další zboží k prodeji.

Související témata:

Jak mohu vyrovnat svůj účet na Aukru?

Co zjistíte z daňového dokladu?

Provedl jsem platbu, kdy si ji připíšete?

Blokace účtu z důvodu neuhrazených poplatků ve stanovené lhůtě

Mohu si služby Aukra předplatit? A kdy je to nutné?